"Miej taki punkt widzenia, z którego dobrze widać drugiego człowieka..."

Cześć, mam na imię Wiktoria. Pierwsze miesiące mojego życia były bardzo ciężkie i trudne...“3-miesięczne niemowlę zostało przyjęte do OIT z Kl. Chirurgii SP DSK z powodu ostrej niewydolności oddechowo-krążeniowej, po skutecznej reanimacji. W chwili przybycia zespołu z OIT stan dziecka skrajnie ciężki, uogólniona sinica, bezdech, bradykardia (60/min) ciemiączko napięte, wypukłe. Dziecko odśluzowano, natleniono, zaintubowano, a następnie podłączono do respiratora, zastosowano antybiotykoterapię, neurochirurg dokonał odbarczenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Podczas pobytu w OIT stan dziecka ulegał powolnej poprawie. W 9 dobie odłączona od respiratora. Zespół neurochirurgiczny wymienił zastawkę komorowo-otrzewnową, zespół laryngologiczny wykonał laryngotracheoskopię z powodu utrzymującego się stridoru - zdiagnozowano rozszczep podniebienia twardego, a zespół chirurgiczny założył dostęp do żyły centralnej. Wkłucie centralne drożne. Po 34 dobach, w dniu 05.08.2005. dziecko wymagające okresowo tlenoterapii biernej, w stanie ogólnym dość dobrym przekazano do Kliniki Chirurgii Dziecięcej celem kontynuacji leczenia.”


Jest to treść z KARTY INFORMACYJNEJ, z najtrudniejszego dla nas okresu hospitalizacji.Darowizny ONLINE poprzez płatności w Systemie Przelewy24

FUNDACJA DZIECIOM

"ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

Alior Bank S.A.

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Z dopiskiem: 13448 Wilczko Wiktoria - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia